פרטיות

אתר Joséphine rêve און ליין ו/או מי מטעמו (להלן: “האתר“) נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש-ת (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של האתר.

אתר Joséphine rêve הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, האתר פועל באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר.

על תהליך הסליקה המאובטח באתר אחראית חברת טרנזילה. החברה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי במפתח הצפנה EV SSL והעומד בתקן אבטחה PCI DSS Level-1. ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה כאל, ויזה לאומי, מאסטרקארד, ישראכרט ואמריקן אקספרס – או באמצעות השירות של PayPal או Bit. לצורך שמירה על אבטחת המידע האישי של הלקוחות, בלי לוותר על מימד של רכישה נוחה ומהירה, האתר עושה שימוש בתהליך הצפנה מאובטח של פרטי כרטיס האשראי ואינו בעל אפשרות לעשות שימוש בנתוני הכרטיס. הלקוח-ה יכול-ה להסיר מידע שמור זה מחשבונה בכל עת. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש-ת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר.

כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש-ת או למי מטעמו-ה, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. Joséphine rêve מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש-ת. למרות האמור לעיל, Joséphine rêve תהא רשאית להעביר פרטיו-ה האישיים של משתמש-ת לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב Joséphine rêve ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש-ת עש-תה שימוש בשירותי Joséphine rêve לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי Joséphine rêve צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

כמו כן, Joséphine rêve תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש-ת, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.