תקנון

 • פרשנות:

בתקנון זה, לביטויים אלו תהיה המשמעות שלהלן:

“התקנון” – תקנון זה כפי שמופיע להלן, וכפי שישונה מעת לעת בהתאם לצורך ו/או שיקול דעת Joséphine rêve  (להלן : “המותג”).

“המותג” ו/או “ “Joséphine rêve ח.פ. 301742235.

“מנהלי האתר” – מי שמונה מטעם המותג לנהל את האתר.

“האתר – “אתר האינטרנט של המותג בשם https://www.JosephineReve.com .

“תנאי שימוש” – בהתאם לקבוע בתקנון זה והוראות הדין.

“מדיניות פרטיות” – כפי שמצורפת והמהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

כללי

גולש יקר, אנא קרא את תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר בעיון לפני גלישה ושימוש בו – מטרתם, להבהיר לך את תנאי השימוש והמדיניות הנהוגה באתר, לרבות אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו.

בעצם הגלישה באתר, או השימוש בו, הגולש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והוא מסכים להם, ללא תנאי או סייג, ומובהר כי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו. אם הגולש אינו מעוניין כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו עליו, אזי הוא אינו רשאי לגלוש ו/או להשתמש באתר.

מנהלי האתר יהיו רשאים לשנות, או לעדכן את התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

כל האמור באתר ובתקנון זה, מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

בכל מקום בו מופיע בתקנון זה המונח “מנהלי האתר” או ” Joséphine rêve הכוונה גם ל”מותג”.

זכויות יוצרים

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הינם הרכוש של Joséphine rêve. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 • השם “Joséphine rêve” באנגלית ו-“בגדים לילדות שחולמות בגדול” בעברית, וכן כל שילוב הדומה להם או המכיל אחד מהם במלואו או חלק מהם, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר של Joséphine rêve, בין אם רשומים ובין אם לא, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, הם רכושה הבלעדי של Joséphine rêve על כן, אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של Joséphine rêve.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשות מפורשת של Joséphine rêve מראש ובכתב.          
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמה של Joséphine rêve מראש ובכתב.
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת Joséphine rêve מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, במידה ותינתן.
 • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.
 • אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו Joséphine rêve, אלא בכפוף לקבלת הסכמה לכך מראש ובכתב.      
 •  ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע, לרבות תמונות, שרטוטים וכו’, שנמסרו לפרסום על ידי מי שמציע מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הוא רכוש אותן החברה ואין להשתמש בסימני מסחר ומידע זה בלא הסכמת החברה.

האתר והשימוש בו

המותג הינה הבעלים הבלעדי של התכנים המופיעים באתר.

הזכויות לשימוש בכתובת האתר שמורה ל- Joséphine rêve בלבד.

תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים.

המשתמש/לקוח באתר הינו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצע רכישה, מבקר, גולש ו/או כל שימוש אחר באתר, בין אם דרך מחשב, נייד או כל דרך אחרת (להלן: “המשתמש”).

אתר אינטרנט זה הינו בבעלות וניהול המותג. האתר נועד להצגת פעילותו של המותג, יעדיו, מטרותיו, קנייה ורכישה ממנו ככל שהדבר יתאפשר בהתאם להחלטות המותג. כל שימוש שייעשה באתר האינטרנט על ידי הגולש, מהווה את הסכמתו של המשתמש בו לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו. כמו כן, משמש האתר כפלטפורמת תקשורת והעברת מסרים מקוונת מטעם המותג .

מכירת המוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי).

כל משתמש מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים: 

לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים או במידע הנמצא באתר, בין אם המידע כאמור שייך למותג ובין אם לצד ג’.

לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

המשתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב, לשימושו האישי בלבד ולא לאף למטרה אחרת.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. מוסכם ומובהר, כי המותג ישתדל לעשות את מיטב יכולתו על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

המכירה דרך האתר הינה בהתאם למלאי הקיים במחסני המותג. המותג אינו מתחייב להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

כל מחירי המוצרים הקיימים באתר נקובים בש”ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין ואינם כוללים דמי משלוח.

המותג רשאי לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.

המותג רשאי לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר, מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שייקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המותג רשאי להפסיק כל הטבה ו/או מבצע ו/או קמפיין כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי, באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. 

אין כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). תנאי המימוש של הקופונים ו/או מבצעים מתחלפים הם בהתאם למפורט בקופון או במבצע.

 

הרשמה לאתר וביצוע רכישה

לצורך שימוש פעיל באתר כאמור לעיל, תידרש הרשמה בה יידרשו פרטים אישיים ודרכי התקשרות, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל וכתובת למשלוח דואר.

הרשמה לאתר מהווה הסכמה מלאה לתקנון זה, מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה הקבועים בו.

הרשמה לאתר מהווה הסכמה מוחלטת ומלאה לקבלת מידע, לרבות מידע פרסומי ושיווקי, בהתאם לכל דין. מובהר בזאת כי הרשמה לאתר מהווה הסכמה ליצירת קשר מטעם המותג לכל צורך שהוא, לרבות שאלונים, הזמנה לאירועים קמפיינים שיווקיים וכל חלק אחר מפעילות המותג, כמו גם מתן הסכמה לקבלת כל חומר מעבודתו השוטפת של המותג.

המותג לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי מי מהמשתמשים באתר, או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתו הבלעדית.

בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש להזין באתר פרטים אישיים ופרטי תשלום, לרבות : שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל, כתובת מלאה למשלוח המוצרים, פרטי כרטיס אשראי (לרבות שם מלא ות.ז. של בעל הכרטיס) ו/או פרטי שובר קנייה.

המשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

מובהר כי במסגרת הליך ההזמנה ומסירתה למשתמש נדרשת זמינות המשתמש באופן טלפוני ו/או לקבלת מסרונים וכי במקרה בו לא ניתן יהיה ליצור קשר עם המזמין בגלל אי זמינותו הטלפונית ולפיכך לא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההזמנה ומסירתה לא תהיינה למשתמש טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי Joséphine rêve במקרה של אי קבלת מידע באמצעות טלפון/מסרון מן הטעמים הללו. מובהר כי במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים, חלקיים או לא מדויקים, כי אז לא תוכל Joséphine rêve להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את אספקת המוצרים לידי המשתמש במועד המתוכנן.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה של מסירת פרטים כוזבים ייתכנו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו ל- Joséphine rêve  בשל כך.

יובהר, כי משתמש ירשום את עצמו לאתר פעם אחת בלבד, באמצעות יצירת חשבון אחד. המותג שומר לעצמו את הזכות להסיר חשבונות כפולים של אותו משתמש.

עצם ביצוע העסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון Pay-Pal הינה הצהרה של המשתמש כי כרטיס האשראי ו/או חשבון ה Pay-Pal באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו או בבעלות תאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה ובסכום העסקה המבוצעת.

ביצוע הרכישה באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן. המותג שומר לעצמו את הזכות לבטל את העסקה במידה ולא יתקיים אחד מתנאי הסף להלן: 

 • המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה). במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס או מכל מסיבה אחרת (יחד להלן, לצורך תקנון זה: “הקטין”), כי אז נדרש המשתמש בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו (יחד להלן לצורך תקנון זה: “הממונים”). על הממונה חלה האחריות ליידע את המשתמש באתר בדבר תנאי השימוש בו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי משתמש קטין באתר תחשב כאילו ניתנה הסכמת הממונים עליו לאמור בתנאי התקנון.
 • המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה ו/או בעל חשבון Pay-Pal  פעיל.
 • המשתמש הינו גוף פרטי והרכישה מבוצעת לרכישת אישית בלבד. לא תותר רכישה למטרת מכירה חוזרת ולא תתאפשר מכירה סיטונאית.
 • המוצרים המבוקשים זמינים במלאי המותג.

לצורך ביצוע הרכישה, לאחר מסירת פרטיו האישיים כמפורט לעיל, יידרש המשתמש לאשר את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה“).

התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (ישראלי ו/או בינלאומי בלבד) או באמצעות חשבון  Pay-Pal פעיל בלבד .

רק לאחר אישור חברת האשראי לעסקה ו/או אישור מאתר Pay-Pal, יתקבל אישור באתר והעסקה תושלם.

השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת האשראי ו/או אתר Pay-Pal.

ממועד ביצוע ההזמנה באתר (וגם אם העסקה לא הושלמה בסופו של דבר מכל סיבה שהיא), תהא רשאית Joséphine rêve לפנות אל המשתמש בהודעות עדכון באמצעות דוא”ל ו/או מסרונים, בנוגע למצב או סטטוס ביצוע ההזמנה.

המותג רשאי לשלוח למזמין ו/או המשתמש הודעות, בכל דרך שהיא לרבות דוא”ל ו/או מסרון, כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמש האתר כגון: שליחת הודעת אימות פרטים, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד’ והדבר לא יהווה “מסר פרסומי”. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי המותג.

מובהר כי שירות המותג באתר ו/או התקנון לא ייחשבו להצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים, הזמנת המשתמש תחשב להצעה וקיבול יתבצע בעת האספקה בפועל בלבד.

המכירה באתר הינה מכירה עד גמר המלאי. אם במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, כי אז Joséphine rêve, תודיע על כך למשתמש ותציע לו מוצר חלופי או לחלופין, תבטל את הזמנת המוצר ותזכה את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.

במקרה של מבצעים מיוחדים ופרסום “תקנון ו/או תנאי מבצע” למבצע, יחולו על המבצע הוראות תקנון זה (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר), בשינויים המחויבים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) לבין “תקנון ו/או תנאי מבצע”, יגברו הוראות “תקנון ו/או תנאי מבצע” כפי שפורסמו באתר.

 

חיסיון פרטי הנרשמים

המותג ו/או מנהלי האתר לא יעבירו את פרטי המשתמשים הרשומים באתר לגורמים חיצוניים, למעט אם יידרשו לכך בעקבות עילה הקבועה בחוק ו/או בתקנון ו/או בשל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • בעקבות הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הפרה של הוראה מהוראותיה המפורשות של המותג.
 • הוראת משטרה או צו בית משפט המורה למותג למסור מידע אודות משתמש.
 • החלטה מפורשת מטעם המותג בעניין.
 • ככל ואתר המותג ישתלב ו/או יתמזג עם אתר או עם גורם אחר.
 • ככל ותהיינה מחלוקות משפטיות בין המשתמש למותג אשר תגענה לבירור מול גורם שלישי כלשהו.
 • בשל פעילות של האתר אשר דורשת העברת מידע, בצורה מאובטחת, של משתמשיו השונים.

 

אספקת המוצרים

משלוח אל בית הלקוח, יבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי המשלוח”). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.

התשלום עבור המשלוח יצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין.

Joséphine rêve תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל יישובי ישראל. Joséphine rêve אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או מכל בחינה אחרת.

 דמי המשלוח הינם: 

בקנייה עד 199 ₪ – 27 ₪ 

בקנייה מעל 199 ₪ – חינם.

המותג רשאי לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

זמני האספקה להם מתחייבים המותג ו/או הספקים מצוינים בעת הזמנת המוצרים, בעמוד “קופה”, תחת הכותרת “אפשרויות המשלוח” (להלן: “מועדי האספקה”). חישוב מועדי האספקה יהיה על-פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’-ה’, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים (למעט במקרים בהם תואמה אספקה בימים אלו מראש מול המותג), שבת וימי חגים ומועדים.

במועד מילוי פרטי ההזמנה על מבצע הפעולה לבחור באפשרות של משלוח המוצר כפי שיפורט בדף המוצר. זמן אספקת המוצר יקבע בהתאם לבחירת מבצע הפעולה בהתאם לאופן בחירתו את משלוח המוצר.

המותג ו/או מי מטעמו ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת מסירת פרטים לא נכונים על ידי המזמין, שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר, סגר עקב מגיפה או מכל סיבה אחרת וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי המותג להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ולבטל את החיוב עבור העסקה.

מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על-ידי המותג ו/או הספקים ואינם בשליטתם, ומבצע פעולה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה נגד המותג ו/או מי מטעמה ו/או נגד הספקים ו/או מי מטעמם עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם המותג ו/או הספקים ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד לכתובת למשלוח למעט במקרים חריגים כפי שהם מפורטים בתנאי המשלוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת למשלוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני ו/או מגיפה ו/או מכל סיבה אחרת, העלולה לסכן את חיי השליחים, יישלחו המוצרים באמצעות דואר ישראל. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, לא תהיה למזמין אפשרות ערעור על החלטת המותג וביצוע המשלוח יבוצע בהתאם לאופן החלטת המותג.

במקרה של הובלה חריגה, על-פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על מבצע הפעולה.

לשם מסירת המוצרים המוזמנים לידי המשתמש בביתו או במען שמסר, ייצור נציג חברת השילוח קשר טלפוני (באמצעות שיחה או מסרון) עם המשתמש לשם תיאום המסירה. מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויה, בין היתר, בזמינות הלקוח לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור.

עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות הלקוח לא יחשב, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי Joséphine rêve ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו.

ביטול עסקה על ידי המשתמש באתר

המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) לרבות התקנות מכוחו.

המשתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם.

בהתאם לחוק, הלקוח רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן:

 • בטלפון – למחלקת שירות הלקוחות 054-358-389-9;
 • במייל – Info@JosephineReve.com;
 • בדואר רשום – לרחוב הרצל 30, ראשון לציון ת.ד. 15476

בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו, מספר הזהות שלו, פרטי ההזמנה ופרטי יצירת קשר.

במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, יחזיר המותג בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, המותג יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב, בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצרים או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם וככל שהלקוח שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצרים ללקוח לא יחויב בדמי ביטול. ביטול ההזמנה לאחר שליחת המוצרים יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצרים או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

המותג אינו אחראי לשימוש שייעשה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המותג לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.

המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע למותג אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל שינוי לא מהותי בגוון המוצר לא יהווה עילה להחזרתו בטענה כי הוא “שונה מהותית מכפי שמופיע באתר.”

על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, על המשתמש להודיע על כך באופן מיידי למותג ובהתאם יהיה זכאי להחזר כספי בעבור המוצר וזאת תוך 14 ימים מיום הודעתו.

בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל Joséphine rêve על חשבונו.

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש.

לJoséphine rêve – תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.

בכל מקרה, Joséphine rêve תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה).

 

ביטול עסקה על ידי המותג או האתר

Joséphine rêve תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במקרים הבאים: 

 • אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה או מתנאי השימוש באתר (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר);
 • במקרה בו נודע למותג כי הוזנו פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;
 • במקרה בו נודע למותג כי בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי המותג ו/או האתר;
 • במקרה ונפלה באתר טעות, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר ו/או אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שינתה את ערך ו/או מחיר המוצר ו/או את תיאור המוצר באתר ו/או ביחס למשלוח המוצר;
 • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, מגיפה, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של המותג;
 • במקרה בו המותג לא מצליח ליצור קשר עם מזמין המוצר עקב פרטי התקשרות לא תקינים או לא מדויקים לצורך אספקת המוצר.
 • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו;
 • כאשר קיים חשש, מצד המותג, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה ו/או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה וJoséphine rêve לא תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי Joséphine rêve בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

“גיפט קארד”

ניתן לרכוש שוברי “גיפט קארד” בסכומים כפי שהם מופיעים באתר. במסגרת רכישה כאמור, לא ניתן יהיה לעשות גם שימוש בהטבות המועדון (כגון הטבת יום הולדת אמא, יום הולדת ילד וכיוצ”ב).

שוברי “גיפט קארד” יישלחו למעניהם, באמצעות חברת השליחויות (לפי תקנון המשלוחים) או באמצעות קוד במייל שאותו ניתן יהיה לממש רק באתר Joséphine rêve, לפי בחירת הלקוח.

לא תתאפשר רכישת שוברי “”גיפט קארד”” באמצעות קופון.

 

אחריות ומידע

מובהר בזאת כי כל משתמש ו/או גולש באתר, הינו האחראי הבלעדי לכל פרסום ו/או שימוש ו/או שירות אותם הוא יעלה לאתר. בתוך כך, המותג לא יהא אחראי על פרסום של חברים ו/או גולשים אשר יבקשו לפרסם ו/או להעלות תגובה בפורום תגובות ו/או בתגובות לפרסום, הן באתר המותג והן באתרים של רשתות חברתיות, אשר יקושרו לפעילות המותג ו/או האתר.

 אבטחת מידע

מנהלי האתר יפעלו על מנת לשמור על המידע האישי שברשותם, וזאת ברמת האבטחה הנדרשת ע”פ חוק או מעבר לכך. אולם מובהר בזאת כי מנהלי האתר ו/או המותג אינם אחראים לכל מידע אשר יישלח באמצעות האתר, וכן אינם אחראים לכל נזק ו/או הפרה ככל ותתרחש תקלה בתחום אבטחת המידע שאינה תלויה במותג כאמור.

השימוש באתר ותוכנו

הגולש רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבל הגולש את הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).

תכני האתר בין אם נוצרו על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ובין אם על-ידי מי מהמשתמשים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל ביטוי בכתב, בסימן, בקול, בתמונה, בווידאו (להלן: “תכניהאתר”) נועדו אך ורק לשימוש פרטי ואישי של המשתמשים והמותג בלבד. אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכני האתר ו/או בחלקם שימוש מסחרי כלשהו, או כל שימוש אחר שאינו לצרכים פרטיים בין אם למטרות רווח ובין שלא למטרות רווח.

אין להפיץ, להעתיק להעביר, לשכפל, לשנות, להציג מחדש, לשחזר, לשדר, לפרסם, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם.

הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם גלישה ו/או שימוש באתר. כל הסתמכות על איזה מתכני האתר, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

המשתמש מסכים כי מנהלי האתר יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, לחסום את גישתו לאתר ו/או יישומים אחרים שלו, כולו או בחלקו, ו/או להגביל את השימוש באתר, זאת מבלי כל טענה מצידו.

המשתמש מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים הניתנים בו בכל דרך לרבות אך מבלי לגרוע בכלליות האמור :

 • להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר.
 • לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה באתר.
 • להשתמש באתר למטרות לא חוקיות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרה של זכויות קניין רוחני, הגנת מידע ופרטיות .

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה להם על-פי כל דין או על-פי תנאי שימוש אלו, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות להגיש תביעה כלפי מי שהפר את הוראות הדין ו/או תנאי השימוש באתר.

המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי הוא מוותר באופן מלא ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש ו/או גלישה באתר ו/או חשיפה לתכניו. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או כל דבר אחר שייגרם למי מהם בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מצד שלישי כלשהו בקשר לכל הפרה של תנאי השימוש (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) על ידו.

 

זכויות קניין רוחני 

המשתמש מאשר ומסכים כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכני האתר ומגוון מוצרי התוכן באתר, אשר הועלו על ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם, הינם בבעלותם הבלעדית של המותג ו/או מנהלי האתר ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו למנהלי האתר ו/או מי מטעמם זכות שימוש בתכנים אלו ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המותג הינו הבעלים הבלעדיים ו/או בעלי זכויות השימוש בפטנטים, בשמות, ובסימנים המסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים. מנהלי האתר הינם הבעלים הבלעדיים לסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים בו לרבות כל מידע הכלול בשירותים הניתנים באתר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, טקסטים, קבצים, יישומים שונים, גרפים, תמונות, קטעי שמע, מוזיקה, קטעי וידאו, דמויות, תסריטים, תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול באתר.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של Joséphine rêve בלבד.

זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר Joséphine rêve, תמונות ומידע המופיע באתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר Joséphine rêve, בבסיס הנתונים באתר, בתכני האתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם Joséphine rêve בלא קבלת הסכמת המותג מראש ובכתב.

בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של Joséphine rêve מראש ובכתב.

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של Joséphine rêve מראש ובכתב.

  

שינויים

מנהלי האתר רשאים לערוך ו/או לשנות מעת לעת את תקנון תנאי השימוש (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר) וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינוים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתקפם מיד עם העלאתם לאתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים, תפורסם על כך הודעה באתר.

הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, המשתמש מצהיר בזאת שהובא לידיעתו כי אין באפשרות המותג להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור.

משתמשי האתר רשאים בכל עת לפנות לאתר באמצעות עמוד “צרו קשר” ו/או לכתובת דוא”ל  Info@JosephineReve.com  ולבקש להסיר, לערוך, להנגיש או לנייד את פרטיהם הנמצאים במאגר, כמו גם כל פעולה אחרת לה הם זכאים (בכפוף להוראות הדין).

כמו כן, משתמשי האתר יכולים לפנות לעמוד “צרו קשר” ו/או לכתובת דוא”ל Info@JosephineReve.com על מנת לדווח על טעויות, תוכן שגוי ודברים דומים נוספים, ואולם אין הדבר אומר כי מנהלי האתר חייבים לפעול בהתאם לאותה פנייה וביכולתם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי.

במידה ומשתמש יודע על פגיעה אפשרית כלשהי במשתמשי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או על פעולה כלשהי בקשר עם שימוש באתר שמהווה ו/או צפויה להוות הפרה כלשהי של הוראות הדין – מחובתו להודיע למנהלי האתר על כך ללא דיחוי.

דין וסמכות שיפוט

הפרשנות לתקנון השימוש (ולרבות מדיניות הפרטיות ושאר תנאי הגלישה המופיעים באתר), כמו גם אכיפתם, או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים מהם, ייעשו אך ורק בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז מרכז תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת בעניינם.